fbpx

Polityka prywatnościInformacje o ochronie danych dotyczące korzystania z naszej strony internetowej

Niniejsze informacje zgodnie z art. 13 i nast. RODO o ochronie danych służą obowiązkowi informacyjnemu podczas gromadzenia danych osobowych na naszej stronie internetowej.

1. uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

1.1 Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności. Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

1.2 Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

Software4You Planning Systems GmbH

Zielstattstr. 44

D-81379 Monachium

Telefon: +49 89 7105040

E-mail: info@software4you.com

(zwana dalej „Software4You”, „my”, „nas”).

1.3 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Holzhofer Consulting GmbH

Martin Holzhofer

Lochhamer Str. 31

82152 Planegg

Tel.: (0 89) 1 25 01 56 00

e-mail: datenschutz@software4you.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Gromadzenie danych przez tę witrynę.

2.1 Przetwarzanie danych dostępowych

Ze względów technicznych przetwarzamy ograniczoną ilość danych (tzw. dane połączenia) przy każdym wejściu na naszą stronę internetową. Dane te są technicznie niezbędne do ustanowienia i wykonania połączenia między urządzeniem końcowym użytkownika a naszymi serwerami. Dane te są przetwarzane w pamięci głównej serwera WWW przez cały czas trwania połączenia:

Gromadzone są następujące dane lub kategorie danych:

 • Adres IP
 • Adres MAC
 • Port źródłowy urządzenia wywołującego lub bramy (np. firewall lub proxy)
 • Znacznik czasu (data i godzina) pobrania
 • Ilość przesłanych danych
 • Używany system operacyjny
 • Komunikat, czy żądanie powiodło się (poprzez kod błędu HTTP)
 • Komunikat o przyczynie niepowodzenia żądania (poprzez kod błędu HTTP)
 • Odsyłacz (strona internetowa, z której uzyskano dostęp do naszej strony głównej lub podstron)
 • Agent użytkownika (typ przeglądarki, za pomocą której użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny i jej wersja)
 • Szerokość i wysokość ekranu wyświetlacza
 • Ustawienia językowe przeglądarki

Adres IP, znacznik czasu, kod błędu HTTP, strona odsyłająca i agent użytkownika są automatycznie rejestrowane podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych w celu zapewnienia, że

w celu zapewnienia funkcjonalności i ochrony naszych stron internetowych. Dzienniki są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej. Adres IP użytkownika jest przetwarzany w dziennikach wyłącznie w formie skróconej, a zatem jest anonimowy. Za pomocą tych danych nie możemy tworzyć profili użytkowników z osobistymi referencjami.

Przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego lub dostęp do informacji odbywa się zgodnie z § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Przeprowadzono wyważenie interesów i stwierdzono, że przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów i że przeważają one nad interesami, podstawowymi prawami i wolnościami użytkownika, które wymagają ochrony danych osobowych. Mamy uzasadniony interes w udostępnianiu użytkownikom tej strony internetowej i oferowanych na niej usług.

2.2 Pliki cookie i powiązane technologie
2.2.1 Informacje ogólne

Ta strona internetowa częściowo wykorzystuje tak zwane pliki cookie i powiązane technologie (np. skrypty). Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym i zapisywane przez przeglądarkę, na przykład w celu „zapamiętania” informacji o użytkowniku, takich jak ustawienia języka lub dane logowania. Niektóre z tych plików cookie są ustawiane przez nas i są określane jako pliki cookie własne. Używamy również plików cookie stron trzecich i powiązanych technologii, które pochodzą z domeny innej niż domena odwiedzanej witryny.

Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, użytkownik może zostać powiadomiony przed ustawieniem plików cookie i zdecydować, czy zaakceptować je indywidualnie i zapobiec przechowywaniu plików cookie i przesyłaniu zawartych w nich danych. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Możesz dowiedzieć się, jak zarządzać (w tym dezaktywować) plikami cookie w najważniejszych przeglądarkach, klikając poniższe linki:

Zasadniczo rozróżniamy następujące kategorie:

 • Niezbędne technicznie pliki cookie i powiązane technologie („Essential”)
 • Analityczne pliki cookie i powiązane technologie („statystyki”)
 • Pliki cookie i powiązane technologie z mediów zewnętrznych
 • Pliki cookie i powiązane technologie do celów marketingowych

Więcej informacji na temat poszczególnych kategorii i opcji odrzucenia każdej z nich (z wyjątkiem tych, które są technicznie niezbędne) można również znaleźć w „Ustawieniach ochrony danych” pod poniższym linkiem:

Ustawienia ochrony danych

2.2.2. Wymagane technicznie pliki cookie i powiązane technologie

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Takie pliki cookie są absolutnie niezbędne z technicznego punktu widzenia do działania strony internetowej i świadczenia usługi żądanej przez użytkownika, a zatem nie można ich dezaktywować.

Przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego lub dostęp do informacji odbywa się zgodnie z sekcją 25 pkt. 2 nr 2 TTDSG. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w zapewnieniu optymalnej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego dla użytkownika i skutecznego projektowania naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 1 litr. f RODO. Przeprowadzono wyważenie interesów i stwierdzono, że przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów i że przeważają one nad interesami, podstawowymi prawami i wolnościami użytkownika, które wymagają ochrony danych osobowych.

2.2.3 Pliki cookie wymagające zgody, takie jak analityczne i śledzące pliki cookie oraz powiązane technologie (np. skrypty śledzące)

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są również narzędzia reklamowe, marketingowe i analityczne dostawców zewnętrznych. Nie są one technicznie niezbędne do działania strony internetowej, ale służą na przykład do rejestrowania zachowania użytkownika, wyświetlania reklam dostosowanych do tego zachowania lub umożliwienia analizy korzystania z naszej strony internetowej (np. Google Analytics i Google Ads / DoubleClick).

Używamy tych narzędzi do gromadzenia na przykład następujących informacji:

 • Które linki użytkownicy klikają w innych witrynach, aby przejść do tej witryny?
 • Które podstrony tej witryny są odwiedzane, kiedy, jak często i w jakiej kolejności?
 • Jakich informacji szukają użytkownicy witryny?
 • W które linki lub oferty klikają użytkownicy witryny?

Używamy tych informacji do tworzenia statystyk, które pomagają nam na przykład zrozumieć następujące kwestie:

 • Które strony witryny są szczególnie atrakcyjne dla użytkowników?
 • Jakie informacje najbardziej interesują użytkowników?
 • Jakie oferty powinniśmy składać naszym użytkownikom?

Przegląd wszystkich usług stron trzecich zintegrowanych na stronie internetowej, a także szczegółowe informacje na temat każdej z tych usług, można znaleźć w sekcji 11.

2.3 Hosting

Ta strona jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera. Może to obejmować adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hosting zewnętrzny jest prowadzony w celu realizacji umów z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla klientów biznesowych) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hoster będzie przetwarzał dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań i postępowania zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Używamy następującego hostera:

WebhostOne GmbH
Rheinvogtstraße 7
D-79713 Bad Säckingen
https://www.webhostone.de/de/

2.4 Przetwarzanie podczas kontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu z własnej inicjatywy, będziemy gromadzić jego dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, indywidualna wiadomość) wyłącznie w zakresie podanym przez użytkownika. Celem przetwarzania danych jest przetworzenie zapytania kontaktowego i udzielenie na nie odpowiedzi. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Przeprowadzono wyważenie interesów i stwierdzono, że interesy osób, których dane dotyczą, nie przeważają nad naszymi interesami w przetwarzaniu. W tym przypadku mamy uzasadniony interes w skutecznym odpowiadaniu na zapytania użytkowników oraz, w razie potrzeby, w podejmowaniu działań przed zawarciem umowy (np. doradztwo w zakresie zainteresowania zakupem, przygotowywanie ofert) z klientami biznesowymi, dla których przetwarzanie danych i kategorii danych wymienionych tutaj jest konieczne.

Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Twojej prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

2.5 Przetwarzanie w związku z rejestracją do newslettera

Użytkownik może zarejestrować się w celu otrzymywania regularnego biuletynu e-mail, na przykład dotyczącego nowości produktowych, analiz przypadków, wydarzeń i innych interesujących tematów, wypełniając odpowiedni formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej. Następnie na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby dokończyć rejestrację (tzw. procedura double opt-in).

Subskrypcja newslettera staje się aktywna dopiero po kliknięciu linku aktywacyjnego. Jeśli nie klikniesz linku, Twoje dane zostaną automatycznie usunięte po 30 dniach. Gwarantuje to, że żadna strona trzecia nie nadużyła danych osobowych użytkownika.

Gromadzone i przetwarzane są następujące dane lub kategorie danych:

 • Adres e-mail
 • Imię (opcjonalnie)
 • Nazwisko (opcjonalnie)
 • Firma (informacje dobrowolne)

Pola oznaczone „*” muszą zostać wypełnione. Jeśli użytkownik nie przekaże nam tych informacji, nie będzie mógł zasubskrybować biuletynu, a my nie będziemy mogli przesłać mu żądanych informacji. Wszystkie pozostałe informacje są dobrowolne.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litr. a RODO, tj. wyraźnej i dobrowolnej zgody użytkownika w połączeniu z procedurą double opt-in.

Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Do wyboru są różne opcje:

 • Możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając przycisk „Anuluj subskrypcję”, który znajduje się w każdym newsletterze.
 • Możesz wysłać nieformalną wiadomość e-mail z prośbą o anulowanie na adres .

Pola oznaczone „*” muszą zostać wypełnione. Jeśli użytkownik nie przekaże nam tych informacji, nie będzie mógł zasubskrybować biuletynu, a my nie będziemy mogli przesłać mu żądanych informacji. Wszystkie pozostałe informacje są dobrowolne.

Do wysyłania newsletterów i zarządzania kampaniami newsletterowymi używamy narzędzia do e-mail marketingu MailerLite firmy UAB „MailerLite”, J. Basanaviciaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa. Szczegóły dotyczące tego zewnętrznego dostawcy można znaleźć w punkcie 11.11.

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji biuletynu będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi biuletynu do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej biuletynu po rezygnacji z subskrypcji biuletynu lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. f RODO w celu usunięcia lub zablokowania danych użytkownika. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu adres e-mail użytkownika może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli jest to konieczne w celu uniemożliwienia przyszłych wysyłek. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

3. obowiązek przekazania danych

Zasadniczo podanie danych osobowych, o których mowa w sekcji 2, nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania tych danych. Niedostarczenie nie ma zatem żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy nie określono inaczej w odpowiednich operacjach przetwarzania.

4. zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO nie mają miejsca po stronie Software4You.

5. przekazywanie danych do kraju trzeciego

Przekazywanie danych do krajów spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego („kraje trzecie”) odbywa się w kontekście administrowania, rozwoju i obsługi systemów informatycznych. Transmisja odbywa się wyłącznie na podstawie:

 • decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 RODO.
 • zatwierdzony mechanizm certyfikacji zgodnie z art. 42 RODO wraz z prawnie wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim.
 • standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą na podstawie art. 93 par. 2 RODO zostały wydane.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej dane osobowe są obecnie przekazywane do krajów trzecich za pośrednictwem usług stron trzecich w następujących przypadkach:

 • Przesyłanie danych do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
 • Przesyłanie danych do YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
 • Przekazywanie danych do Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA.

Strony internetowe i dzienniki znajdują się wyłącznie na serwerach w Niemczech

6. kategorie odbiorców danych i źródła danych

6.1 Kategorie odbiorców danych

Korzystamy z następujących kategorii odbiorców jako podmiotów przetwarzających w rozumieniu art. 28 RODO do przetwarzania danych osobowych w celach określonych w niniejszym dokumencie:

 • Dostawca serwerów na potrzeby hostingu naszych stron internetowych (
 • Dostawca usług IT w zakresie utrzymania naszej infrastruktury IT
 • Dostawcy usług marketingowych, analitycznych i innych usług stron trzecich (np. Google i Calendly)
 • Dostawca usług dla narzędzia do e-mail marketingu (MailerLite)
 • Inne podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 28 RODO w trakcie przetwarzania zamówienia

Zawarliśmy z tymi usługodawcami umowę o realizację zamówienia (umowę AV). W związku z tym przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie w naszym imieniu i na podstawie naszych instrukcji oraz zgodnie z RODO.

Dane użytkownika będą również przekazywane, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

6.2 Źródła danych

W tym przypadku otrzymaliśmy wszystkie dane od użytkownika w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i wypełnianiem przez niego formularzy online.

7. czas przechowywania i kryteria określania czasu przechowywania

O ile w niniejszej informacji o ochronie danych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym dokumencie lub tak długo, jak przewidują to okresy przechowywania określone przez prawo. Po ustaniu danego celu lub po upływie okresów przechowywania (np. prawa podatkowego lub handlowego) dane zostaną usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

Przechowujemy dane użytkownika do celów reklamowych, dopóki użytkownik nie sprzeciwi się ich wykorzystaniu, nie wycofa swojej zgody lub kontaktowanie się z nim nie będzie już dozwolone przez prawo. Przechowujemy inne dane użytkownika tak długo, jak jest to potrzebne do realizacji określonego celu (np. do realizacji lub przetwarzania umowy) i usuwamy je, gdy cel ten przestaje mieć zastosowanie.

W takim przypadku wszystkie dane połączenia są automatycznie usuwane z pamięci serwera WWW wkrótce po zakończeniu połączenia. Zanonimizowane dzienniki dostępu są przechowywane przez 30 dni. W przypadku, gdy części dzienników dostępu są wymagane w celu zachowania dowodów, są one wyłączone z usuwania do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

8. informacje o prawach użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Software4You Planungssysteme GmbH jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych użytkownika, o ile nie określono inaczej.

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od nas informacji (art. 15 RODO) na temat przechowywanych na jego temat danych oraz ich korekty (art. 16 RODO) w przypadku wystąpienia błędów. Użytkownik może również zażądać ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 20 RODO) przekazanych nam danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub usunięcia swoich danych (art. 17 RODO ) – o ile nie są one już potrzebne.

Użytkownik ma również prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes sprzeciwić się.

Jeśli przetwarzamy dane użytkownika na podstawie jego zgody, użytkownik może w dowolnym momencie odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3 RODO). Po otrzymaniu Twojej rezygnacji nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w celach określonych w zgodzie.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z praw przysługujących mu jako osobie, której dane dotyczą, prosimy o przesłanie wniosku pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres podany w punkcie 1.2.

9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ponadto, zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO w dowolnym momencie, składając skargę do organu nadzorczego. Dla nas

Bawarski Krajowy Urząd Nadzoru Ochrony Danych, Promenade 18, 91522 Ansbach, P.O. Box 1349, 91504 Ansbach, e-mail: poststelle@lda.bayern.de, telefon: +49 (0) 981 180093-0, odpowiedzialny.

Alternatywnie można skontaktować się z lokalnym organem nadzorczym.

10 Szyfrowanie TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie TLS (TLS 1.2 i 1.3) ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

11. informacje o ochronie danych dla wszystkich usług stron trzecich zintegrowanych na tej stronie internetowej

11.1 Informacja o ochronie danych dotycząca korzystania z Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Google Analytics wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookie, przechowywanie w przeglądarce i piksele śledzące, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Gromadzone mogą być między innymi następujące informacje:

 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)
 • Typ/wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny,
 • Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),
 • Kliknij ścieżkę
 • Ruchy myszy i przewijania
 • Data i godzina żądania serwera
 • Dane dotyczące lokalizacji
 • Działania związane z zakupami

Dane użytkownika mogą być łączone przez Google z innymi danymi, takimi jak historia wyszukiwania, konta osobiste, dane użytkowania z innych urządzeń i wszystkie inne dane, które Google posiada o użytkowniku.

Okres przechowywania danych wygenerowanych przez Google Analytics wynosi 14 miesięcy. Wszystkie dane zostaną automatycznie usunięte. Dodaliśmy również kod „anonymiseIP” do Google Analytics na tej stronie.

Dane wygenerowane w związku z korzystaniem z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku USA decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 3 RODO, które rozszerza się na ramy prywatności danych UE-USA (DPF). W przypadku eksportu danych do odbiorców w USA, którzy są certyfikowani zgodnie z DPF, poziom ochrony danych jest zatem uważany za odpowiedni. Google certyfikował się zgodnie z DPF i dlatego zobowiązuje się do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.

Przetwarzanie danych służy analizie tej strony internetowej i osób ją odwiedzających, a także celom marketingowym i reklamowym. W imieniu operatora tej witryny Google będzie zatem wykorzystywać te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może nie być możliwe w pełnym zakresie.

Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego opiera się na świadomej zgodzie zgodnie z sekcją 25 ust. 1 TTDSG. Podstawą prawną dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego dobrowolna i świadoma zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 str. 1 lit. a RODO. Użytkownik udziela odpowiedniej zgody za pośrednictwem banera zgody.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć pod następującymi linkami:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

https://www.google.com/analytics/terms/de.html

https://www.google.de/intl/de/policies/

11.2 Informacja o ochronie danych dotycząca korzystania z Google Tag Manager

Ta strona internetowa korzysta z Google Tag Manager firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami witryny za pośrednictwem interfejsu. Ta aplikacja służy do zarządzania znacznikami JavaScript i znacznikami HTML, które są używane w szczególności do wdrażania narzędzi do śledzenia i analizy. Przetwarzanie danych służy projektowaniu i optymalizacji naszej strony internetowej zgodnie z wymaganiami. Menedżer narzędzi Google implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są używane żadne pliki cookie i co do zasady nie są gromadzone żadne dane. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie ma jednak dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została przeprowadzona na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie ona w mocy dla wszystkich tagów śledzenia, jeśli są one zaimplementowane w Menedżerze tagów Google.

Google Tag Manager rejestruje jednak adres IP użytkownika, który może być przesyłany na serwer Google w USA i tam przechowywany. W przypadku USA decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 3 RODO, które rozszerza się na ramy prywatności danych UE-USA (DPF). W przypadku eksportu danych do odbiorców w USA, którzy są certyfikowani zgodnie z DPF, poziom ochrony danych jest zatem uważany za odpowiedni. Google certyfikował się zgodnie z DPF i dlatego zobowiązuje się do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.

Przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego opiera się na świadomej zgodzie zgodnie z sekcją 25 ust. 1 TTDSG. Podstawą prawną dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego dobrowolna i świadoma zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 str. 1 lit. a RODO. Użytkownik udziela odpowiedniej zgody za pośrednictwem banera zgody.

Więcej informacji na temat Menedżera tagów Google można znaleźć na stronie: https://developers.google.com/tag-platform/tag-manager?hl=de

11.3 Informacja o ochronie danych w związku z korzystaniem z Doubleclick.net przez Google (Google Ads Conversion Tracking)

Ta witryna korzysta z internetowego narzędzia marketingowego DoubleClick firmy Google i związanego z nim śledzenia konwersji (analiza akcji odwiedzin). Jest to usługa analityczna świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA („Google”).

DoubleClick wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam, które są odpowiednie dla użytkowników, w celu poprawy raportów dotyczących wydajności kampanii lub w celu uniemożliwienia użytkownikowi oglądania tych samych reklam więcej niż jeden raz. Google wykorzystuje identyfikator pliku cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w danej przeglądarce, dzięki czemu może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto DoubleClick może wykorzystywać identyfikatory plików cookie do rejestrowania tak zwanych konwersji związanych z żądaniami reklam. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik widzi reklamę DoubleClick, a następnie wchodzi na stronę reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki i dokonuje tam zakupu. Według Google pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych.

Ze względu na wykorzystywane narzędzia marketingowe przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy użytkownika zgodnie z naszym poziomem wiedzy:

Poprzez integrację DoubleClick, Google otrzymuje informacje, że użytkownik wywołał odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknął reklamę od nas. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do jego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, istnieje możliwość, że dostawca znajdzie Twój adres IP i zapisze go. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie DoubleClick służą do tworzenia statystyk konwersji. Informuje nas to o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników

Ponadto używane pliki cookie DoubleClick Floodlight umożliwiają nam zrozumienie, czy użytkownik wykonuje określone działania na naszej stronie internetowej po uzyskaniu dostępu lub kliknięciu jednej z naszych reklam displayowych/wideo w Google lub na innej platformie za pośrednictwem DoubleClick (śledzenie konwersji). DoubleClick wykorzystuje ten plik cookie do zrozumienia treści, z którymi użytkownik wchodził w interakcję na naszych stronach internetowych, aby móc później wysyłać mu ukierunkowane reklamy.

Dane użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwery Google LLC w USA. W przypadku USA decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 3 RODO, które rozszerza się na ramy prywatności danych UE-USA (DPF). W przypadku eksportu danych do odbiorców w USA, którzy są certyfikowani zgodnie z DPF, poziom ochrony danych jest zatem uważany za odpowiedni. Google certyfikował się zgodnie z DPF i dlatego zobowiązuje się do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.

Przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego opiera się na świadomej zgodzie zgodnie z sekcją 25 ust. 1 TTDSG. Podstawą prawną dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego dobrowolna i świadoma zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 str. 1 lit. a RODO. Użytkownik udziela odpowiedniej zgody za pośrednictwem banera zgody.

Więcej informacji na temat DoubleClick i ochrony danych w Google można znaleźć pod następującymi linkami:

https://support.google.com/campaignmanager/answer/9015629?hl=de

https://www.google.de/policies/privacy/

11.4 Informacja o ochronie danych w związku z korzystaniem z Google Maps

Ta strona korzysta z Google Maps do wyświetlania interaktywnych map i dostarczania wskazówek dojazdu. Google Maps to usługa mapowa udostępniana przez Google Inc. LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Korzystając z Google Maps, informacje o korzystaniu z tej strony internetowej, w tym adres IP użytkownika i adres (początkowy) wprowadzony w ramach funkcji planowania trasy, mogą być przesyłane do Google w USA. W przypadku USA decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 3 RODO, które rozszerza się na ramy prywatności danych UE-USA (DPF). W przypadku eksportu danych do odbiorców w USA, którzy są certyfikowani zgodnie z DPF, poziom ochrony danych jest zatem uważany za odpowiedni. Google certyfikował się zgodnie z DPF i dlatego zobowiązuje się do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.

Po wejściu na stronę internetową naszej witryny, która zawiera Mapy Google, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość mapy jest przesyłana przez Google bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która integruje ją ze stroną internetową. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez Google w ten sposób. Według naszej najlepszej wiedzy są to co najmniej następujące dane:

 • Data i godzina wizyty na danej stronie internetowej,
 • Adres internetowy lub URL odwiedzanej strony,
 • Adres IP, (początkowy) adres wprowadzony podczas planowania trasy.

Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google i dlatego nie możemy ponosić za to żadnej odpowiedzialności.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Google gromadził, przetwarzał lub wykorzystywał jego dane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, może wyłączyć obsługę JavaScript w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku nie można jednak korzystać z wyświetlania mapy.

Przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego opiera się na świadomej zgodzie zgodnie z sekcją 25 ust. 1 TTDSG. Podstawą prawną dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego dobrowolna i świadoma zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 str. 1 lit. a RODO. Użytkownik wyraża odpowiednią zgodę za pośrednictwem banera zgody lub alternatywnie za pomocą tak zwanego „rozwiązania dwuklik” (kliknij, aby załadować) bezpośrednio na mapie.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google

11.5 Informacja o ochronie danych w związku z korzystaniem z czcionek Google Fonts

Czcionki zewnętrzne, takie jak Google Fonts i gStatic, są używane na tej stronie w celu lepszej wizualizacji. Są to usługi świadczone przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA („Google”).

Czcionki Google Fonts na naszej stronie są zawsze instalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie jest nawiązywane.

Jeśli jednak Mapy Google są aktywne, Google używa dynamicznych czcionek Google Fonts w celu ujednolicenia wyświetlania czcionek. Te czcionki internetowe są zintegrowane za pośrednictwem połączenia z serwerem, zwykle serwerem Google w USA. Powoduje to nawiązanie połączenia z urządzeniem końcowym użytkownika i przesłanie do serwera między innymi informacji o tym, które z naszych stron internetowych użytkownik odwiedził. Google gromadzi również adres IP przeglądarki urządzenia użytkownika. Dane te nie są powiązane z kontem Google użytkownika.

Dane użytkownika mogą być przekazywane do USA. W przypadku USA decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 3 RODO, które rozszerza się na ramy prywatności danych UE-USA (DPF). W przypadku eksportu danych do odbiorców w USA, którzy są certyfikowani zgodnie z DPF, poziom ochrony danych jest zatem uważany za odpowiedni. Google certyfikował się zgodnie z DPF i dlatego zobowiązuje się do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.

Przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego opiera się na świadomej zgodzie zgodnie z sekcją 25 ust. 1 TTDSG. Podstawą prawną dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego dobrowolna i świadoma zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 str. 1 lit. a RODO. Użytkownik udziela odpowiedniej zgody za pośrednictwem banera zgody.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq?tid=331597391040 lub https://www.google.de/intl/de/policies/.

11.6 Informacja o ochronie danych w związku z korzystaniem z Google AdSense

Ta strona korzysta z Google AdSense. Jest to usługa świadczona przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, w celu integracji reklam.

Google AdSense wykorzystuje pliki cookie. Są to pliki, które Google może przechowywać na komputerze użytkownika w celu analizy danych dotyczących korzystania z naszej witryny. Ponadto Google AdSense wykorzystuje również sygnały nawigacyjne, niewidoczne grafiki, które umożliwiają Google analizowanie kliknięć na tej stronie, ruchu na tej stronie i podobnych informacji.

Informacje uzyskane za pośrednictwem plików cookie i sygnalizatorów WWW, adres IP użytkownika i dostarczanie formatów reklamowych są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku USA decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 3 RODO, które rozszerza się na ramy prywatności danych UE-USA (DPF). W przypadku eksportu danych do odbiorców w USA, którzy są certyfikowani zgodnie z DPF, poziom ochrony danych jest zatem uważany za odpowiedni. Google certyfikował się zgodnie z DPF i dlatego zobowiązuje się do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.

Zgodnie z własnymi informacjami, Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi przechowywanymi danymi.

Użytkownik może zapobiec przechowywaniu tych plików cookie na swoim komputerze, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Może to jednak oznaczać, że zawartość tej witryny nie będzie już mogła być wykorzystywana w takim samym zakresie.

Przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego opiera się na świadomej zgodzie zgodnie z sekcją 25 ust. 1 TTDSG. Podstawą prawną dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego dobrowolna i świadoma zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 str. 1 lit. a RODO. Użytkownik udziela odpowiedniej zgody za pośrednictwem banera zgody.

Więcej informacji na temat Google AdSense można znaleźć na stronie https://support.google.com/adsense#topic=3373519.

11.7 Informacja o ochronie danych w związku z korzystaniem z usługi Google Audiences

Korzystamy również z Google Audiences („GA Audiences”) od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), innej usługi analizy internetowej Google. Usługa ta służy do gromadzenia i przechowywania danych, na podstawie których tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników. Technologia ta umożliwia użytkownikom, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, wyświetlanie ukierunkowanych reklam od nas na innych zewnętrznych stronach w sieci partnerskiej Google.

GA Audiences wykorzystuje między innymi pliki cookie, które są przechowywane na komputerze i innych urządzeniach mobilnych (np. smartfonach, tabletach itp.) i które umożliwiają analizę korzystania z odpowiednich urządzeń. W niektórych przypadkach dane są analizowane na wszystkich urządzeniach.

W trakcie użytkowania dane takie jak adres IP i aktywność użytkownika mogą być przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku USA decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 3 RODO, które rozszerza się na ramy prywatności danych UE-USA (DPF). W przypadku eksportu danych do odbiorców w USA, którzy są certyfikowani zgodnie z DPF, poziom ochrony danych jest zatem uważany za odpowiedni. Google certyfikował się zgodnie z DPF i dlatego zobowiązuje się do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.

Google LLC może przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli dane te są przetwarzane przez strony trzecie.

Przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego opiera się na świadomej zgodzie zgodnie z sekcją 25 ust. 1 TTDSG. Podstawą prawną dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego dobrowolna i świadoma zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 str. 1 lit. a RODO. Użytkownik udziela odpowiedniej zgody za pośrednictwem banera zgody.

Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z GA Audiences można znaleźć na stronie: http://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283/.

11.8 Informacja o ochronie danych w związku z korzystaniem z serwisu YouTube

Używamy funkcji osadzania filmów YouTube z YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”) na naszej stronie internetowej. YouTube jest spółką powiązaną z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

Filmy z YouTube można odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Dzięki tej integracji treści z serwisu YouTube są wyświetlane w części okna przeglądarki. Jednak filmy z YouTube są wywoływane tylko po kliknięciu ich osobno. Technika ta jest również znana jako „kadrowanie”. Po wywołaniu (pod)strony naszej witryny internetowej, na której filmy YouTube są zintegrowane w tej formie, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube, a zawartość jest wyświetlana na stronie internetowej poprzez powiadomienie przeglądarki.

Integracja treści YouTube odbywa się tylko w „trybie rozszerzonej ochrony danych”. YouTube zapewnia to samodzielnie, dzięki czemu YouTube nie przechowuje początkowo żadnych plików cookie na urządzeniu użytkownika. Jednakże, w przypadku dostępu do odpowiednich stron, przesyłany jest adres IP i inne dane (np. używana przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki, data i godzina zapytania), a tym samym, w szczególności, które z naszych stron internetowych odwiedził użytkownik. Informacje te nie mogą jednak zostać przypisane do użytkownika, chyba że użytkownik zalogował się do YouTube lub innej usługi Google (np. Google+) przed wejściem na stronę lub jest zalogowany na stałe.

Po rozpoczęciu odtwarzania osadzonego filmu poprzez kliknięcie go, YouTube przechowuje na urządzeniu użytkownika pliki cookie wyłącznie w trybie rozszerzonej ochrony danych, które nie zawierają żadnych danych osobowych, chyba że użytkownik jest aktualnie zalogowany do usługi Google. Te pliki cookie można zablokować za pomocą odpowiednich ustawień i rozszerzeń przeglądarki.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Zebrane dane są zazwyczaj przesyłane na serwer YouTube lub Google w USA i tam przechowywane. W przypadku USA decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 3 RODO, które rozszerza się na ramy prywatności danych UE-USA (DPF). W przypadku eksportu danych do odbiorców w USA, którzy są certyfikowani zgodnie z DPF, poziom ochrony danych jest zatem uważany za odpowiedni. YouTube i Google certyfikowały się zgodnie z DPF i dlatego są zobowiązane do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.

Przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego odbywa się na podstawie świadomej zgody zgodnie z § 25 ust. 1 TTDSG. Podstawą prawną dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego dobrowolna i świadoma zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 str. 1 lit. a RODO. Użytkownik udziela odpowiedniej zgody za pośrednictwem banera zgody lub alternatywnie za pomocą tak zwanego „rozwiązania dwuklik” (kliknij, aby załadować) bezpośrednio przy odpowiednim filmie.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez YouTube i Google można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem https://www.youtube.com/t/privacy.

11.9 Informacja o ochronie danych w związku z korzystaniem z plików cookie Borlabs

Ta strona internetowa korzysta z platformy Borlabs Cookie Consent Management Platform w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie i powiązanych technologii na urządzeniu końcowym użytkownika oraz udokumentowania tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwana dalej „Borlabs”).

Borlabs służy do wyrażania zgody na przechowywanie plików cookie i powiązanych technologii w sposób zgodny z prawem oraz do zapewnienia odwołania tej zgody. Ponadto zgoda jest udokumentowana w celu uzyskania dowodu prawnego, a ustawienia plików cookie i powiązanych technologii są kontrolowane technicznie. Borlabs przechowuje informacje o kategoriach plików cookie i powiązanych technologii wykorzystywanych przez stronę internetową oraz o tym, czy użytkownicy wyrazili lub wycofali zgodę na korzystanie z poszczególnych kategorii. Umożliwia nam to między innymi zapobieganie ustawianiu plików cookie i powiązanych technologii w przeglądarce użytkownika, nawet jeśli nie wyrażono na to zgody.

Sama firma Borlabs używa plików cookie do przechowywania informacji w celu zapisania preferencji powracających użytkowników. W związku z tym gromadzone i przechowywane są następujące informacje:

 • Zgoda (zgody) użytkownika lub odwołanie zgody (zgód) użytkownika
 • Czas działania pliku cookie
 • Wersja z plikami cookie
 • Domena i ścieżka dostępu do witryny WordPress
 • UID (losowo wygenerowany identyfikator, a zatem nie data osobista)

Dane te nie są przekazywane do Borlabs. Zebrane dane będą przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, sam usunie plik cookie Borlabs lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone.

Ponieważ plik cookie używany przez Borlabs służy wyłącznie do zarządzania zgodą użytkownika, a zatem jest technicznie niezbędny do świadczenia usługi telemedialnej wyraźnie zamówionej przez użytkownika, w tym przypadku zgoda nie jest wymagana (patrz sekcja 25 (2) nr 2 TTDSG). Borlabs jest zazwyczaj wykorzystywany do uzyskiwania wymaganych prawem zgód na korzystanie z plików cookie i powiązanych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. c RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Borlabs można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

11.10 Informacja o ochronie danych dotycząca korzystania z Calendly

Możesz umówić się z nami na spotkanie na naszej stronie internetowej. Do rezerwacji spotkań używamy narzędzia „Calendly”. Dostawcą jest Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (dalej „Calendly”). Kliknięcie przycisku „Zarezerwuj spotkanie” lub „Zarezerwuj demo teraz” spowoduje przekierowanie na stronę calendly.com.

Aby zarezerwować spotkanie, wprowadź wymagane dane (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firmę, stanowisko, prośbę) i żądaną datę w podanym formularzu. Wprowadzone dane zostaną wykorzystane do zaplanowania, realizacji i, w razie potrzeby, monitorowania wizyty. Dane dotyczące spotkań są dla nas przechowywane na serwerach Calendly, z którego polityką prywatności można zapoznać się tutaj:
https://calendly.com/de/pages/privacy.

W trakcie użytkowania dane mogą być przesyłane na serwer Calendly w USA i tam przechowywane. W przypadku USA decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 3 RODO, które rozszerza się na ramy prywatności danych UE-USA (DPF). W przypadku eksportu danych do odbiorców w USA, którzy są certyfikowani zgodnie z DPF, poziom ochrony danych jest zatem uważany za odpowiedni. Calendly posiada certyfikat zgodności z DPF i w związku z tym zobowiązuje się do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.

Dane wprowadzone przez użytkownika pozostaną u nas do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie lub gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zasadniczo art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Przeprowadzono wyważenie interesów i stwierdzono, że przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów i że przeważają one nad interesami, podstawowymi prawami i wolnościami użytkownika, które wymagają ochrony danych osobowych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby umawianie spotkań z zainteresowanymi stronami i klientami było jak najmniej skomplikowane.

11.11 Informacja o ochronie danych w związku z korzystaniem z MailerLite

Ta strona korzysta z MailerLite do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest UAB „MailerLite”, J. Basanaviciaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa (dalej „MailerLite”).

MailerLite to usługa, która może być używana między innymi do organizowania i analizowania wysyłania newsletterów. Dane wprowadzone w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane na serwerach MailerLite.

Analiza danych przez MailerLite
Z pomocą MailerLite jesteśmy w stanie analizować nasze kampanie newsletterowe. Możemy na przykład sprawdzić, czy wiadomość z newslettera została otwarta i które linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte. W ten sposób możemy określić, które linki były klikane szczególnie często.
Możemy również rozpoznać, czy pewne wcześniej zdefiniowane działania zostały wykonane po otwarciu/kliknięciu (współczynnik konwersji). Możemy na przykład rozpoznać, czy użytkownik dokonał zakupu po kliknięciu w newsletter.

Jeśli użytkownik nie chce być analizowany przez MailerLite, musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu podajemy link w każdej wiadomości newslettera.

MailerLite umożliwia nam również podział („grupowanie”) odbiorców newslettera według różnych kategorii. Odbiorców newslettera można kategoryzować na przykład według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób biuletyny mogą być lepiej dostosowane do odpowiednich grup docelowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litr. a RODO, tj. wyraźnej i dobrowolnej zgody użytkownika. Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Szczegółowe informacje na temat funkcji MailerLite można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.mailerlite.com/features

Politykę prywatności MailerLite można znaleźć pod adresem
https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

Status grudzień 2023 r.

Niniejsza polityka prywatności podlega stałemu przeglądowi i Software4You zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Takie zmiany zostaną odpowiednio opublikowane na niniejszej stronie internetowej.

Scroll to Top