fbpx

4PLAN ai?

Jeśli istnieje jeden temat, o którym można słusznie powiedzieć, że dotarł do głównego nurtu, to jest to sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, ponieważ potencjał sztucznej inteligencji jest ogromny.

Jaki wpływ będzie miała sztuczna inteligencja w najbliższej przyszłości na controlling HR, osoby zajmujące się nim w firmach oraz S4U jako producenta rozwiązań do controllingu HR w perspektywie krótko- i średnioterminowej?

„Sztuczna inteligencja nie zastąpi ciebie, ale osobę korzystającą ze sztucznej inteligencji „.

Prawdopodobnie każdy czytał zdanie„AI nie zastąpi ciebie, ale osoba używająca AI tak „. Choć brzmi to uspokajająco, w zależności od branży i aktywności, jest to nadal migawka. Ponieważ rozwój jest wciąż w powijakach, nie jest jeszcze możliwe przewidzenie konkretnych skutków masowego wykorzystania sztucznej inteligencji.

Podobnie, w początkach Internetu nie można było przewidzieć, jak bardzo rozszerzy się on na codzienne życie i jak naturalnie używamy go dziś we wszelkiego rodzaju aplikacjach, od smartfonów po oświetlenie i od codziennej gazety po telewizję.

Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, wydaje się, że znajdujemy się obecnie na „szczycie przesadnych oczekiwań” w cyklu Gartner Hype Cycle. W tej fazie raporty pojawiają się szybko i często wywołują przesadny entuzjazm i nierealistyczne oczekiwania. Być może istnieją już udane aplikacje, ale wiele z nich wciąż boryka się z problemami z ząbkowaniem.

Sztuczna inteligencja, która daje właściwą odpowiedź w 80% przypadków, nie jest najlepszym wyborem do podejmowania ważnych decyzji. Jest to również określone, nieco inaczej, w polu wejściowym ChatGPT.

Nie można też zaprzeczyć, że wspomniane 80% to w wielu przypadkach 100% wymagań. Sam pisałem już programy w Pythonie do analizy danych z pomocą ChatGPT, chociaż nie wiem prawie nic o Pythonie, żeby wymienić tylko jeden przykład. Każdy, kto już korzystał z potężnego chatbota AI, może podać dalsze przykłady jego ogromnych korzyści.

Obowiązuje następująca zasada: jeśli wiesz, czego chcesz i jeśli możesz sprawdzić wiarygodność wyniku dostarczonego przez sztuczną inteligencję, aby w razie potrzeby wprowadzić poprawki, użycie sztucznej inteligencji jest znaczną zaletą produktywności.

Co to oznacza dla naszej działalności?

Oczywiście sztuczna inteligencja znajdzie również zastosowanie w kontrolingu HR. Osoby zajmujące się kontrolingiem HR w firmach mogłyby na przykład generować analizy za pomocą sztucznej inteligencji, przy czym należy wziąć pod uwagę aspekty ochrony danych. Przesłanie tabeli z danymi pracowników do ChatGPT, a następnie zadawanie pytań o zawartość nie powinno być opcją.

Dla nas, jako producenta 4PLAN, sztuczna inteligencja oferuje nowe możliwości dostarczania lepszego produktu.

Zdanie„AI nie zastąpi ciebie, ale osoba używająca AI tak” można zastosować 1:1 do oprogramowania. Sztuczna inteligencja nie zastąpi konkretnego oprogramowania, ale konkretne oprogramowanie bez sztucznej inteligencji nie ma przyszłości. Przyzwyczaimy się (a zatem będziemy oczekiwać), że możemy „rozmawiać” z oprogramowaniem i że mamy dostęp do szerokiego zakresu informacji i funkcjonalności, które są jak najbardziej odpowiednie dla konkretnego przypadku użycia.

Wersja 4PLAN, która generuje wynik zgodny z RODO dla „Potrzebuję listy pracowników w obszarze sprzedaży z ich planowanym wynagrodzeniem w przeliczeniu na pełny etat na 2024 rok i odpowiednią różnicą procentową w stosunku do mediany grupy pracowników” jest lepsza niż taka, w której musisz znać odpowiednie pola i samodzielnie je wybrać do raportu lub dashboardu.

Pytanie brzmi: co sztuczna inteligencja oznacza dla 4PLAN? Jak możemy ulepszyć 4PLAN dzięki sztucznej inteligencji i zaoferować naszym użytkownikom realne korzyści przy jednoczesnym zachowaniu ochrony danych? Nie chodzi o to, aby 4PLAN był „oparty na sztucznej inteligencji”, ale o to, aby 4PLAN ze sztuczną inteligencją był lepszym produktem dla naszych klientów.

Pracujemy nad tym i to nie tylko od wczoraj.

Rozwój „4PLAN Buddy”, sztucznej inteligencji w 4PLAN, jest naprawdę ekscytujący. Każdego dnia uczymy się nowych rzeczy i już nie możemy się doczekać, aby w niedalekiej przyszłości udostępnić 4PLAN Buddy. Będzie on zgodny ze swoją nazwą i będzie przydatnym asystentem dla użytkowników 4PLAN.


Scroll to Top