fbpx

(HR) dla MŚP?

Średniej wielkości firmy zatrudniające od 100 do 500 pracowników rzadko posiadają znaczący system controllingu HR. Powody tego są oczywiste

 • Istniejący controlling jest „związany z księgowością”, tj. pełni funkcję finansową.
 • Dostęp do danych osobowych, np. z DATEV, jest utrudniony.
 • Planowanie kosztów osobowych odbywa się raz w roku przy użyciu programu Excel
 • Brakuje specjalistycznej wiedzy z zakresu controllingu HR
 • Istniejące systemy HR nie oferują odpowiedniej funkcjonalności

Niemniej jednak pracownicy są zdecydowanie najważniejszym zasobem w większości średnich firm, a także generują większość kosztów. Kontrolowanie kosztów osobowych – także w przyszłości, a nie tylko w przeszłości, według BWA – jest równie ważne, jak planowanie i prognozowanie obrotów. W związku z tym kontroling nie może trywializować kosztów osobowych, traktując je jako koszty księgowe, podobnie jak inne koszty rzeczowe. Dzięki „4PLAN HR SMO” oferujemy teraz niestandardowe rozwiązanie zapewniające średnim firmom z wyżej wymienionej kategorii wielkości znaczący controlling HR.

4PLAN HR SMO w skrócie

Nasz nowy produkt 4PLAN HR SMO oferuje kompleksowy controlling HR „od ręki”. Zawiera wszystkie interfejsy, funkcje i analizy, które są ważne dla controllingu HR. Opiera się to na naszym doświadczeniu z setek projektów controllingu HR.

Funkcje w skrócie:

 • Planowanie i stała ekstrapolacja wymagań kadrowych i kosztów na poziomie pracownika, stanowiska i centrum kosztów.
 • Rozwój opłat i benchmark opłat
 • Różne analizy
 • Analiza ad-hoc
 • Struktura pracowników
 • Schematy organizacyjne

Podczas opracowywania 4PLAN HR SMO zwróciliśmy szczególną uwagę na dostarczenie przyszłym użytkownikom istotnych informacji. Obejmuje to nie tylko wartości i kluczowe liczby, ale także atrybuty, na podstawie których dane mogą być wyświetlane w analizach. Ponadto dokumentacja 4PLAN HR SMO zawiera wiele wyjaśnień i wskazówek dotyczących skutecznego kontrolingu HR. To sprawia, że 4PLAN HR SMO jest idealnym rozwiązaniem nawet dla tych, którzy nie mają jeszcze wieloletniego doświadczenia w kontrolingu HR – ponieważ lata doświadczenia są częścią rozwiązania.

Dalszy controlling z 4PLAN HR SMO

4PLAN HR SMO jest również w stanie przejąć inne części planowania i kontrolingu korporacyjnego. Wewnętrznie używamy 4PLAN HR nie tylko do kontrolingu HR, ale także do innych działań kontrolingowych, w szczególności w odniesieniu do sprzedaży, kosztów materiałowych i płynności.

Wprowadzenie

Wprowadzenie 4PLAN HR SMO jest proste. Dostarczony przewodnik wdrożenia to przewodnik krok po kroku, który obejmuje każdy aspekt wdrożenia. Wiedza techniczna nie jest wymagana. Wprowadzeniu towarzyszą również „warsztaty onboardingowe”, podczas których nasi klienci są wspierani przez doświadczonych konsultantów 4PLAN.

Wnioski

4PLAN HR SMO to nowoczesny system controllingu personalnego dla firm zatrudniających od 100 do 500 pracowników. Oferuje szeroki zakres funkcji, ale nie jest skomplikowany. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, opracowaliśmy standardowy model, który pokazuje naszym klientom, jak powinni planować, jakie analizy i kluczowe dane powinny być brane pod uwagę w kontrolingu HR oraz jak mogą rozpoznawać i reagować na ryzyko. Dla tych, których controlling poza HR wciąż opiera się na arkuszach kalkulacyjnych, 4PLAN HR SMO oferuje również możliwość objęcia tych obszarów nowoczesnym oprogramowaniem.

Scroll to Top